Цената на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент съобразно дейността и документооборота на дружеството. Свържете се с нас на office@ellia-accounting.eu  и на 0883/ 49 83 26