Archive ноември 15, 2022

Мога ли да открия фирма докато съм в майчинство, да работя в нея и пак да си получавам майчинството?

Съгласно чл. 46, ал. 3 от КСО, паричното обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, през периодите, за които са издадени актове от здравните органи. Забраната за изплащане на паричното обезщетение се отнася само за периода на отпуска за бременност и раждане до 135 календарни дни, тъй като отпускът за този срок се разрешава от здравните органи с болничен лист. От текста на разпоредбата следва, че забраната не се отнася за периода на отпуска след 135-те дни, който се разрешава от работодателя по заявление на майката. Започването на работа по граждански договор също не е пречка за получаване пълния размер на обезщетението, тъй като лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, не подлежат на осигуряване за общо заболяване и майчинство – по аргумент от чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО.

Лицето има право да получава парично обезщетение за бременност и раждане в пълния размер за времето на ползване на отпуск от 135 до 410 календарни дни по основанието, по което е било осигурено за общо заболяване и майчинство към деня на настъпване на риска, и в случай, че по-късно за него възникне осигуряване като самоосигуряващо се лице (т.е. да работи във собствената си фирма). Без значение е дали лицето ще се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт или по свой избор ще се осигурява и за общо заболяване и майчинство.

В КСО са въведени основания за спиране на изплащането или изплащане в намален размер на обезщетението – например, при смърт на детето, даване за осиновяване или неизползване на отпуска. Но такива обстоятелства в случая не са налице.

 Ако:

  • не се прекрати трудовото правоотношение и
  • не се прекрати ползването на този отпуск,
  • няма предпоставки изплащане в намален размер.

Това е така, защото обезщетението е отпуснато и се получава на база отпуска по трудовото правоотношение.Още повече, че за работата по гражданския договор лицето не подлежи на осигуряване във фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО, като при наличие на горепосочените предпоставки, няма причина майката да не получава пълния размер на въпросното обезщетение за периода до изтичане на отпуска за бременност и раждане, който ползва по трудовото правоотношение.

ETSY и ето какво трябва да знам за платформата и бизнеса, които смятам да стартирам.

Etsy.com е уебсайт за електронна търговия, фокусиран главно върху стоки изработени ръчно и антики. Разбира се можете да намерите и доста други неща в този сайт.
*Ако сте решили само да разгледате платформата и да качите няколко обяви(листинга), за да видите дали ще има продажба, за малък период от време и реализирате малки обороти / от порядъка на до 100лв. на месец/ и в края на годината си подадете Годишна Данъчна Декларация, в която да обложите тези доходи, това за момента все още е допустимо като вариант.

Ако обаче сте решили да правите сериозен бизнес, искате да сте напълно изрядни пред закона и да сте сигурни, че няма да имате проблеми първото нещо, което трябва да направите е:
1. Регистрация на фирма. Ако ще извършвате дейността сам ви е необходимо ЕООД, ако ще сте двама или повече съдружници в това начинание ще е необходимо да регистрирате ООД. Нашият адвокат от Елиа Акаунтинг ООД, може да подготви документи по регистрацията на фирмата ви.
2. Регистрация по ДДС – Преди още да сте стартирали дейността си трябва да регистрирате фирмата си по ДДС, при което ще получите т.нар. ДДС /VAT/ номер, който е необходимо да посочите при създаване на акаунтите си. ДДС регистрацията е необходима дори само поради факта, че Etsy използва свое европейско дружество в Ирландия, затова трябва да се регистрирате по ДДС на основание чл. 97А от ЗДДС, или така наречената частична регистрация.
3. Създаване на фирмен акаунт в платформата на Etsy, за да получавате инвойс от тях, които ще бъде обложен с ДДС в България – 20%
4. Регистрация на магазина в НАП – Налага се единствено ако имате изрично задължение съгласно Наредба Н-18 за издаване на касов бон.

Суми върху които трябва да се осигурявам, като собственик.

Тук осигуровките се изчисляват на база минималната работна заплата за страната, която за 2022г. е 710лв. Като сума минимума който дължите на месец е около 197лв. При определени условия има и по-изгодни начини на осигуряване, но това зависи вече от обема на вашите продажби и финансовите резултати, които генерирате. Ако извършвате дейността като ООД изрично задължение за осигуряване има само Управителя на дружеството.

Има определени случаи, при които не дължите осигуровки като например:

Ако се осигурявате на максималният осигурителен доход на друго място /по трудов договор или в друга фирма/. За 2022г. максималният осигурителен доход е 3 400лв. Има и вариант, при който ако се осигурявате на малко по ниска от тази сума, да се доосигурявате само с разликата до 3 400лв. Ако сте собственик на няколко фирми, осигуровки дължите само в една от тях. В останалите извършвате само дейност без осигуряване. Ето какво трябва да изпращате на вашия счетоводител, за да бъде успешно осчетоводен месеца през, който сте работили:
Отчети от Etsy, които показват направените продажби за периода. Всички разходни документи имащи отношение към вашата дейност. Банкови движения по фирмените сметки. Отчети от PayPal, Wise, Revolut  или други платежни системи.